Felhasználási feltételek, Napimix.hu

Felhasználási feltételek, Napimix.hu

Felhasználási feltételek, Napimix.hu

Felhasználási feltételek

A Napimix.hu honlap (a továbbiakban: Honlap, Weboldal vagy Napimix.hu) üzemeltetője a Grapes Communication Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1124 Vércse utca 17., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-916371, adószáma: 14712797-2-41, e-mail: info@napimix.hu) (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Grapes Communication Kft.). Szolgáltató kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, és a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által vezetett cégnyilvántartásban szerepel.

Jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Felhasználási feltételek) hatálya kiterjed a Napimix.hu oldalon a Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatást igénybevevő személyekre (a továbbiakban: Felhasználó), és a Szolgáltató által üzemeltetett Napimix.hu tartalmának és szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) a Felhasználók általi igénybevételének feltételeit tartalmazza. A Felhasználó a Honlapon hozzáférhető bármely Szolgáltatás igénybevételével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált Felhasználója a rendszer egyik Szolgáltatásának sem.
A Grapes Communication Kft. fenntartja a jogot a Felhasználási feltételek módosítására. A Szolgáltatás igénybevételére minden esetben a hatályos Felhasználási feltételek vonatkoznak, amelyek a Felhasználók által a Honlapon folyamatosan hozzáférhetőek, illetve megismerhetőek. A módosítást követően a Szolgáltatás igénybevétele a módosított Felhasználási feltételek elfogadását jelenti.
Jelen Felhasználási feltételek alapján a Honlapon elérhető bármely Szolgáltatás igénybevételével a Szolgáltató és a Felhasználó között szerződés jön létre, amely nem minősül írásba foglalt szerződésnek, és amelyet a Szolgáltató nem iktat. A szerződés és a felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar.


 
1. A Szolgáltatás


A Napimix.hu weboldalon található Szolgáltatások célja a széleskörű, RSS alapú információnyújtás. A Szolgáltató által közzétett tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, a tartalom teljességért és megbízhatóságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít arra, hogy valamennyi Szolgáltatása esetén a tartalom forrását pontosan megjelenítse.
A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújt, amely részben tartalomszolgáltatásnak, részben közvetítő szolgáltatásnak minősül.


1.1. A tartalomszolgáltatás során a Grapes Communication Kft. saját, illetve harmadik személyek és más tartalomszolgáltatók által létrehozott szerkesztett tartalmat tesz mások által egészben, illetve részben hozzáférhetővé. A Grapes Communicítion Kft. saját tartalmai szerzői jogi védelem alatt állnak. A Honlap további más tartalomszolgáltatók általi tartalmakra mutató linkeket is megjelenít.


1.2. A Szolgáltató a közvetítő szolgáltatás keretében a Felhasználók által biztosított információk (pl. hozzászólások, vélemények, képek) Honlapon való megjelenítését, illetve az azokhoz való hozzáférést biztosítja (tárhely-szolgáltatás és hozzáférés-biztosítás); továbbá információk megtalálását elősegítő segédeszközöket biztosít a Felhasználók számára (keresőszolgáltatás).2. A Szolgáltatás igénybevétele (regisztráció)


A Napimix.hu-n található egyes Szolgáltatások regisztrációhoz kötöttek. A regisztrációhoz nem kötött Szolgáltatások bárki által – jelen Felhasználási feltételek betartása mellett – szabadon igénybe vehetők.
A regisztrálás a regisztrációs ív valós adatokkal való kitöltésével, illetve a Facebook regisztráció adatainak felhasználásával történik.
Amennyiben a Felhasználó nem tölti ki, illetve nem megfelelően tölti ki az adatlap „kötelező adatok” mezőit, úgy a regisztráció nem valósul meg. Hiányos adatlap esetén a regisztráció újra indul mindaddig, míg az összes szükséges mező kitöltésre nem kerül. A regisztráció sikeressége továbbá függ attól, hogy a megadott e-mail címen regisztrált-e már valaki, amennyiben a Szolgáltató adatbázisa nem tartalmazza a megadott e-mail címet, úgy a regisztráció sikeres.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy bármely típusú regisztráció során személyes adatok rendelkezésre bocsátására is sor kerül, melyek vonatkozásában Szolgáltató köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint eljárni. A személyes adatok Szolgáltató általi kezelését illetően az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak az irányadók, melyet kérjük, szíveskedjen figyelmesen elolvasni. A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a regisztráció részeként hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a részére a Napimix.hu Szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást tartalmazó elektronikus hírlevelet küldjön. A hozzájárulás megadása önkéntes.
Amennyiben a Felhasználó megszegi a Felhasználási feltételeket, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációját minden indoklás, illetve értesítés nélkül törölni, illetve az ilyen Felhasználót a regisztrációhoz kötött Szolgáltatások igénybe vételének lehetőségéből kizárni. A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a Felhasználó Felhasználási feltételekbe ütköző vagy jogszabályt sértő magatartásáért.


 
3. A hírlevél Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályok


A Szolgáltató a Felhasználó által a hírlevél beállításai menüpontban bejelölt témában hírleveleket küld a Felhasználó e-mail címére, továbbá időszakos akcióiról, eseményeiről e-mailben tájékoztatást nyújt.
A Hírlevél szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a Hírlevélre történő feliratkozás során önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a regisztráció során megadott e-mail címre a Napimix.hu Szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást tartalmazó hírlevél kerüljön megküldésre. A Hírlevél szolgáltatás igénybevételéről történő leiratkozással egyidejűleg a Felhasználó ezen tájékoztató küldemények küldésére vonatkozó hozzájárulását is visszavontnak kell tekinteni.4. Szerzői jogi védelem


A Honlap és annak egyes (saját forrású) tartalmi elemei a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi, és az egyes Szolgáltatások rendeltetésszerű, a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgáló igénybevételével együtt járó használaton (így különösen a képernyőn való megjelenítésen, magáncélú kinyomtatáson és mentésen) túlmenően kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával használható fel.5. Hirdetések és linkek


5.1. A Szolgáltató jogosult a saját és átvett tartalmak mellett reklám tartalmú szolgáltatások elhelyezésére is. A hirdetési tartalmakat minden esetben jelölnie kell (x).


5.2. Tilos a Szolgáltató tulajdonában lévő tartalmat reklám-, kereskedelmi vagy más egyéb céllal felhasználni. A Szolgáltató ebben az esetben tartalmának, és ezáltal védelme alatt állónak tekinti a Felhasználók neveit és e-mail címeit. Ezen adatokkal visszaélni semmilyen módon nem lehet, így tilos a spamküldés és az egyéb zavaró reklámüzenetek küldése.


5.3. A Honlapon szereplő egyes hivatkozások, linkek, bannerek egyes esetekben más szolgáltatók honlapjaira mutatnak, mely oldalak tartalmáért vagy adatkezelési gyakorlatáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, azonban amennyiben igazoltan tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal jogszabálysértő vagy harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja.
A bannerek hirdetésnek minősülnek.6. A Szolgáltató felelősségének korlátozása


A Szolgáltató a más által rendelkezésre bocsátott, és az általa, mint közvetítő szolgáltató által az információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén - nem felel.
A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.7. Vonatkozó jogszabályok

 

  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv.
  • a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.
  • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv.
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.
  • a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. tv.
  • a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv.